Eigenschappen BioClina systeem

Tegenwoordig worden er hoge eisen gesteld aan de verwarmingstechniek van moderne gebouwen. Opdrachtgevers streven ernaar om het energieverbruik merkbaar te verminderen terwijl het comfort en de bedrijfsveiligheid gehandhaafd dienen te blijven zodat het milieu en de portemonnee worden gespaard.

Dit doel kan alleen worden bereikt door een efficiënter gebruik van de energiebronnen en met name door omgevingsenergie. Daarvoor is echter een technologie nodig die kan functioneren met wezenlijk lagere warmwatertemperaturen. Het BioClina capillaire buissysteem voldoet nu beter dan elk ander warmte-afgiftesysteem aan deze eis.

Bovendien kunt u er ook heel eenvoudig mee koelen. En ook daarbij profiteert u van het extreem grote uitwisselingsoppervlak van de BioClina capillaire buismatten. Reeds met watertemperaturen van 16 tot 18°C kunnen ruimten op comfortabele, stille wijze worden gekoeld zonder geluidshinder en zonder dat het gaat tochten. Daarbij vindt de overdracht van verwarmings- en koelenergie op de mensen in de ruimte overwegend plaats via straling, wat aansluit bij de natuurlijke omstandigheden in de warmtehuishouding van het menselijke lichaam.

Daarom voelen mensen zich in ruimten die worden verwarmd of gekoeld met BioClina capillaire buissystemen aantoonbaar goed.

Functie en kenmerken van het BioClina systeem voor verwarming en koeling

Het hart van het BioClina systeem is de mat met capillaire buizen zoals die reeds meer dan vijftien jaar met zeer veel succes in koelplafonds wordt toegepast. Daarbij gaat het om een krachtige oppervlaktewarmtewisselaar die bestaat uit kunststoffen buisjes met een buitendiameter van slechts 4,3 mm die op hun beurt uitmonden in twee 20 mm dikke verdeler-/verzamelaarbuizen.


Voor het verwarmen resp. koelen van ruimten stroomt er warm resp. koud water door de capillaire buizen. De matten met deze capillaire buisjes worden dicht onder het oppervlak van plafonds, wanden en vloeren geïnstalleerd waardoor deze op een geleidelijke wijze op temperatuur worden gebracht.

Vanwege de grote uitwisselingsoppervlakken kunnen ook bij geringe temperatuurverschillen tussen de actieve oppervlakken van de ruimte en de lucht in de ruimte grote hoeveelheden energie worden overgedragen.

Voor het verwarmen stroomt er warm water met een temperatuur van ongeveer 28 – 32 C door het BioClina systeem. Zelfs wanneer de maximale warmte-afgifte van 100 W/m² wordt gebruikt, ligt de absoluut gelijkmatige oppervlaktemperatuur altijd onder de max. toegestane bovengrens van 29°C.

Als u het BioClina systeem in de zomer ook wilt gebruiken voor koeling dient het bij voorkeur in de wanden en het plafond te worden geïnstalleerd. Bij het koelen bedraagt de oppervlaktetemperatuur van het plafond 17 – 19°C terwijl de temperatuur van het toegevoerde medium 16°C bedraagt. Afhankelijk van de wijze waarop het systeem is geïnstalleerd kan de koelprestatie volgens DIN tot wel 85 W/m² oplopen.

Vooral in oude gebouwen met hun beperkingen vanwege houten vloeren en beperkte draagkracht zorgt het BioClina systeem in wanden en plafonds voor optimaal comfort. Daarom voelen mensen zich in ruimten die worden verwarmd of gekoeld met BioClina capillaire buissystemen aantoonbaar goed.

Voor meer informatie over stralingsverwarming zie ook het artikel:

‘Stralingsverwarming is de toekomst’.

Contact

Navos Klimaattechniek B.V.
Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft
T: 015 – 215 37 28
Naar de contactpagina