Wandverwarming

Om meerdere redenen is de integratie van BioClina capillaire buismatten in verschillende typen wanden een goed alternatief voor conventionele verwarmingssystemen.

Bioclina Wand

Behalve het zeer grote prestatievermogen dat u reeds bij lage watertemperaturen kunt benutten en de dynamiek tijdens het verwarmen en koelen is met name de grote flexibiliteit bij een geringe inbouwdiepte een overtuigend voordeel waardoor het systeem op verschillende wijzen uit het zicht kan worden geïnstalleerd.

Daarmee zijn capillaire buismatten als wandverwarming ook uitstekend geschikt voor het saneren van gebouwen.

Een ander groot pluspunt bestaat in de mogelijkheid dat u in de zomer via de geactiveerde wandoppervlakken de ruimte zeer comfortabel kunt koelen. In veel gevallen kan de daarvoor benodigde koelenergie via intelligente systemen zoals bijvoorbeeld via aardcollectoren in de grond bijna gratis aan de omgeving worden onttrokken.

Muur- en plafondverwarming/-koeling met FOLIMAT

.

Wandverwarming met Optimat, hoofdleiding in dekvloer

Contact

Navos Klimaattechniek B.V.
Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft
T: 015 – 215 37 28
Naar de contactpagina