Uitvoeringsvarianten van BioClina capillaire buissystemen

Bij voorkeur worden BioClina capillaire buismatsystemen geïnstalleerd in gebouwen waar het belangrijk is om voor de gebruiker een optimaal, dat wil zeggen behaaglijk en gezondheidsstimulerend, binnenklimaat te creëren. Daarnaast spelen ook architectonische redenen (ruimte, flexibiliteit, techniek buiten het zicht) en kosten een belangrijke rol.

Op grond van zijn wereldwijd unieke thermodynamische eigenschappen levert de BioClina capillaire buismat een wezenlijke bijdrage aan het terugdringen van de exploitatiekosten. Tegelijkertijd wordt het milieu ontlast. Tot nu toe werd er alleen in grotere commerciële kantoor- en bankgebouwen gebruik gemaakt van deze voordelen. Daarbij worden BioClina capillaire buismatten al sinds vele jaren met veel succes niet alleen geïnstalleerd in nieuwe gebouwen maar ook toegepast bij het renoveren en moderniseren. Zie referenties voor meer informatie over de uitgevoerde projecten.

De verschillende uitvoeringen:

Contact

Navos Klimaattechniek B.V.
Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft
T: 015 – 215 37 28
Naar de contactpagina