BioClina – Garantie

Nul risico voor opdrachtgever en aannemer

De 15 jaar garantie op Clina klimaatmatten is niet alleen een bindende toezegging van de firma Clina, de garantie wordt ook volledig gedekt door een vooraanstaande verzekeraar. Op die manier kan een eventuele schade onafhankelijk van de economische situatie van de firma Clina worden afgewikkeld.

15 jaar garantie

Onze Clina verwarmings- en koelmatten worden van hoogwaardig kunststof en op moderne productie-installaties geproduceerd. Door de strenge kwaliteitscontrole op onze producten en met de rugdekking van een toonaangevende verzekeraar, geven wij bij deskundige montage

15 jaar garantie,
ingaande vanaf de productiedatum en van toepassing op de volgende gevallen:

1. Vervanging van de Clina verwarmings- en koelmatten bij materiaalfouten

Onbeperkt
Levering van vervangingsmateriaal zonder gebreken

2. Vergoeding voor persoonlijk letsel en materiële schade bij aantonen van gebrekkige verwarmings- en koelmatten

€ 5 miljoen
per schadegeval en max. € 10 miljoen per verzekeringsjaar

3. Vergoeding voor geleverde arbeid bij verwijdering en/of het vrij leggen van de gebrekkige Clina verwarmings- en koelmatten en voor montage van de Clina verwarmings- en koelmatten zonder gebreken

€ 1,5 miljoen
per schadegeval en max. € 3 miljoen per verzekeringsjaar
Garantie vervalt bij
  • ondeskundige installatie
  • oneigenlijk gebruik
  • gebruik van componenten die niet bij ons zijn betrokken of niet onze goedkeuring hebben

De garantie voor Clina verwarmings- en koelmatten geldt wereldwijd, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Clina Heiz- und Kühlelemente GmbH
Lübarser Str. 40–46, 13435
Berlijn, Duitsland
Tel.: +49-(0)30-4020540
Fax: +49-(0)30-40205419

 

Download hier de garantieverklaring van Clina in het Duits of in het Engels.

Contact

Navos Klimaattechniek B.V.
Kleveringweg 20, 2616 LZ Delft
T: 015 – 215 37 28
Naar de contactpagina